wpu.nu

Versionshistorik för "Bertil Brusvall"

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 4 december 2021 kl. 12.36Utredaren diskussion bidrag 165 byte +165 Skapade sidan med '{{Person}} =Allmänt= Kriminalkommisarie vid utlänningsroteln {{Person_i_utredningen}} <nowiki> Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer </nowiki>'