wpu.nu

Versionshistorik för "Birgitta Magnusson"

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 6 november 2021 kl. 13.54Utredaren diskussion bidrag 276 byte +276 Skapade sidan med '{{Person |Relevans=Studiekamrat med Mårten Palme. Talar med Mårten utanför Grand före filmen |Roller=Kan vara intressant av annan anledning |Känner=Mårten Palme }}...'