wpu.nu

Versionshistorik för "Erdogan Sarikaya"

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 13 december 2021 kl. 13.15Utredaren diskussion bidrag 144 byte +144 Skapade sidan med '{{Person |Relevans=Utpekad som Grandman }} {{Person_i_utredningen}} <nowiki> Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer </nowiki>'