Eric Skoglund

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Skoglund
E Skoglund


Relevans
Förhörsledare.

Kriminalinspektör.

Verksam 1986, ledde förhör med väktare och anställda på Skandia.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Eric Skoglund i wpu.nu.

Avsnitt

Eric Skoglund har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där Eric Skoglund är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Dokument där Eric Skoglund omnämns

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Eric Skoglund som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Eric Skoglund har nämnts i följande förhör eller uppslag:

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer