wpu.nu

Versionshistorik för "Index:Pol-194a-pr-il 19:88 Q9858-05 Ebbe Carlssons samtal med Bani Sadr.pdf"

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.