wpu.nu

Versionshistorik för "Karl Gunnar Bäck"

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 11 augusti 2022 kl. 10.18Tottis diskussion bidrag 293 byte +293 Skapade sidan med '{{Person |Relevans=fick några dagar efter mordet besök av en engelsk underättelseman som bl.a. nämnde att sydafrikanska intressen tillsammans med svenska poliser skulle va...'