wpu.nu

Versionshistorik för "Leif Nylander"

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 16 april 2022 kl. 19.05Tottis diskussion bidrag 127 byte +127 Skapade sidan med '{{Person |Relevans=Hans von Hofsten |Relaterar=Hans von Hans von Hofsten |Känner=Hans von Hofsten }} {{Person_i_utredningen}}'