wpu.nu

Versionshistorik för "Marc de Dardel"

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 11 juni 2021 kl. 10.57Utredaren diskussion bidrag 218 byte +218 Skapade sidan med '{{Person |AndraNamn=Marc de Dardell |EgetAvsnitt=L1702-00 |Relevans=Grandvittne |Roller=Vittne |Känner=Nina Blom }} {{Person_i_utredningen}} <nowiki> Lägger till {{Per...'