wpu.nu

Versionshistorik för "Maria Wiman"

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 5 juli 2021 kl. 10.25Utredaren diskussion bidrag 229 byte +229 Skapade sidan med '{{Person |Relevans=Maria Wiman RPS/Säk deltog i utredningsgruppen som utredde om Olof Palme varit övervakad. |Roller=Polis }} {{Person_i_utredningen}} <nowiki> Lägger...'