wpu.nu

Versionshistorik för "Mawdavi Kani"

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 29 september 2021 kl. 16.12Utredaren diskussion bidrag 243 byte +243 Skapade sidan med '{{Person}} =Allmänt= sekreterare i organisationen av mullor i Teheran och som tidigare varit ansvarig för de revolutionära kommittéerna. {{Person_i_utredningen}} <no...'