wpu.nu

Versionshistorik för "Mike Lenihan"

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 13 april 2021 kl. 15.29Tottis diskussion bidrag 291 byte +291 Skapade sidan med '{{Person |Relevans=Tipsade TV mannen Claes Elfsberg om att mordet på Palme utfördes av en brittisk legoknekt på uppdrag av några penningstarka Svenska Palmehatare. |Roller...'