Robert Gustafsson

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökRelevans
Den numera kända skådespelaren var på samma bioföreställning som makarna Palme. Han spelar också Stig Engström i en kommande film om mordet.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Robert Gustafsson i wpu.nu.

Avsnitt

Robert Gustafsson har inget eget avsnitt.

Dokument

Dokument där Robert Gustafsson är uppgiftslämnare

  • L261-01 (Robert Gustafsson Grand och WT observationer, Gick i sällskap med     och   Ice packar på Rådmansgatar te inget speciellt. kom till Grand ca kl 20.45. ned sällskapzsatt på bänkraden framför Palme längst till vänster.)
  • L261-01-A (Robert Gustafsson Grand och WT observationer, Angivande bedömning uppgiftslämnarens, 1986-04-04T10:30:00)
  • L261-01-D (Robert Gustafsson Grand och WT observationer, 2019-06-05 Förhör Robert Gustafsson om Grand och nya WT observationer, 2019-06-05T08:19:00)

Det finns inga dokument registrerade där Robert Gustafsson omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Robert Gustafsson har lämnat uppgifter, eller förhörts i följande uppslag:

  • L261-01 (Robert Gustafsson Grand och WT observationer, Gick i sällskap med     och   Ice packar på Rådmansgatar te inget speciellt. kom till Grand ca kl 20.45. ned sällskapzsatt på bänkraden framför Palme längst till vänster., Robert Gustafsson)
  • L261-01-A (Robert Gustafsson Grand och WT observationer, Angivande bedömning uppgiftslämnarens, Robert Gustafsson, 1986-04-04T10:30:00)
  • L261-01-D (Robert Gustafsson Grand och WT observationer, 2019-06-05 Förhör Robert Gustafsson om Grand och nya WT observationer, Robert Gustafsson, 2019-06-05T08:19:00)

Omnämnd

Det finns inga förhör där Robert Gustafsson har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder