wpu.nu

Sida:Pol-1986-04-25 EAE10005-00-B uppf ljning-pr st-kvinna-bl opel.pdf/3

Från wpu.nu

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Den här sidan har inte korrekturlästs


lämnade inga ytterligare detaljer av vare sig den springande mannen om bilen - den blå Opeln. att mannen hoppat in på passagerarsidan kördes bilen hastigt iväg ut Birger Jarlsgatan och försvann åt okänt håll.

påstår sig ha ringt in till kriminalpolisen och i korthet meddelat kvinnan sagt samma kväll ( 86-03-05 ).

tillfrågas om den aktuella kvinnan hört av sig någon mera gång till eller annan

, uppger han att i varje fall inte till hono

upplýses om att vi från kriminalpolisen i Stockholm vore tacksamma vi likt bland

i Göteborg Ikunde få tillstånd en förfråg alla

i Stockholm om de kommit i kontakt med denna kvin andra människor som berättat om förhållanden som har med mordet Olof Palm göra.

ställer sig positiv till detta ocă skall aktualisera en förfrågan i avseende.