wpu.nu

Sida:Pol-1994-07-06 DH15856-00-F PM-Förhör-UP-GF-I-J.pdf/11

Från wpu.nu

Version från den 20 december 2020 kl. 17.47 av Botten Anna (diskussion | bidrag) (Auto Google Cloud Vision OCR (mopocr2.py))
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Den här sidan har inte korrekturlästs


säger att hon aldrig har hört nämna något sådant. blir också delgiven att hennes syskon och då först och främst då han har besökt och har befunnit sig i bostaden på

och då i början av 80-talet, har hört hur med starka ordalag hatade och ogillade statsminister Olof Palme. ombeds kommentera detta påstående från säger att det får stå för tolkning. Hon säger att man kanske kan få uppfattningen att |är på något sätt högljudd när han pratar och talar högt så att säga, men att han på något sätt skulle ha hyst agg gentemot Olof Palme, så uppger hon att detta är fel.

tillfrågas under vilken tidsperiod, vilket år, som hennesbodde inneboende hos henne påsäger att hon inte minns vilket år det är och hon blir då upplyst av förhörsledarna att det eventuellt kan vara året 1989. säger att hon inte minns det men hon hänvisar till att man skall prata med

säger också att hennes inte bodde inneboende utan att hon enbart var en gäst. tillfrågas om det var så att den här gästen, (, sov över på nätterna på ſsäger då, att javisst sov hon över som gäst, men hon kan inte erinra sig hur längevar gäst. blir då delgiven att|själv i förhör har uppgivit att hon bodde inneboende/gäst i cirka sex månader. säger på denna uppgift att det är längre än sex månader, men hon kan inte specificera antal månader. konfronteras då med den uppgifteihar uppgivit, att under den här tiden som hon bodde/var gäst hos

ide ävendär under hela tiden. säger att den uppgiften också är fel, att han för det mesta var bortrest och hon säger attbodde där mera än vadgjorde.

C

tillfrågnågot tillfälle kom i dispyt, i bråk med

På denna fråga så uppger att det stämmer att

kom i bråk. säger sig inte veta var bråket startar upp så att säga, men hon säger att det var en "skitsak". Tidpunkt för den här händelsen erinrar sig att det kan ha varit när hon fyllde år. Efter det här bråket så flyttade

frånoch hem tillsom då bodde i.

Sidbyte på bandet.

Fortsatt förhör med| Samma förutsättningar som tidigare uppgivits i inledningen av förhöret.

uppger då

tillfrågas när hon senast var i kontakt medatt det är cirka en vecka sedan tillbaka i tiden och attvid det här tillfället