Sida:Pol-1994-07-06 DH15856-00-F PM-Förhör-UP-GF-I-J.pdf/15

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Den här sidan har inte korrekturlästs


tunnelbana? Herre Gud, hur ska jag veta det. Han går väl som dom flesta andra i stan, tror jaG: om han inte har någon bil. Ja, det får du fråga honom om hur han..... Då du och har träffats, hur har ni färdats då om ska någonstans? Ja, Herre jõsses också. Hur gör man, man går väl eller så går man inte höll jag på att säga. Nej, man går väl mest i stan, eller hur.


F: Slut på konferensförhör. tillfrågas utav förhörsvittnet om hon ochvid något tillfälle har besökt Olof Palmes grav. säger, att det har dom inte gjort men dom har kommit att passera platsen i anledning av att dom bor i anslutning till kyrkogården. Förhöret övergår i konferensform. F. F. F. F. Ja, vi skall ta och avsluta dagens förhör medoch klockan har blivit 19.35. Jag vill först fråga dig om du tycker att det här förhöret har tillgått på ett korrekt sätt? Nej, det vet jag inte. Har du någonting att framföra..... Jag har ingen erfarenhet av sånt här så jag vet inte om det är rätt eller fel. Vad sade du? Det är uppfattat. Jag skall fråga dig Det jag har läst in på bandet här, indikteringen, är den korrekt, är det någonting du vill tillägga eller korrigera? Ja, jag kan ju inte komma ihåg vad som är inläst på bandet, just nu (ohörbart) Ja, det här kommer ju alltså bli en utskrift på en förhörsblankett och du har ju suttit med här och hört vad jag har läst in på bandet, och jag frågar di
G: är det någonting som är fel eller någonting du vill rätta till? Ja, men det kan jag ju inte säga så här, då måste jag få läsa det innan jag kan eller hur. Du vill alltså ta del utav förhörsprotokollet? Ja, ja. Då skall du få göra det när det är utskrivet. Och jag vänder mig till advokaten Gratte och frågar om advokaten har någonting att tillägga? Nej, tack. Jag vänder mig till förhörsvittnet Tuve Johansson. Har ni någonting att tillägga? Nej, jag tror inte att vi kommer längre idag. Vi får vara nöjda så här.


F: F.
G.

J.