wpu.nu

Uppslag:A11419-00

Från wpu.nu

Version från den 8 april 2022 kl. 20.50 av Botten Anna (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1989-04-11
Ad acta
1989-04-16
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-07 09:05
Avslutat
1989-02-07 10:25


PROTOKOLL fört vid förhör med  Bertil Sahlin , -

Förhöret hållet på kriminalavdelningen i Solna polisdistrikt, tisdagen 1989-02-07 09:05 .

Förhörsledare: Kriminalinspektör Roger Jansson, rikskriminalen

Förhörsvittne: Ej tillgängligt


 Sahlin  har inledningsvis upplysts om att han höres med anledning av utredning angående mordet på Olof Palme.

 Sahlin  har vidare informerats om att han höres upplysningsvis med anledning av att utröna  Sahlins  och dennes kollegors förehavanden i samband med spaning i narkotikaärende fredagen 1986-02-28 .

.

I november 1985 påbörjades spaning i ett narkotikaärende


Sannolikt från någon gång under december 1985 kom narkotikaroteln i Solna att samarbeta med KSN i Stockholm i detta ärende.

Då spaning i ärendet bedrevs utgick man så gott som uteslutande från KSN:s lokaler i Stockholm.

Fredagen 1986-02-28 vill  Sahlin  minnas, att spaningsgruppen bestod av


 Sahlin  är så gott som helt säker på att han den aktuella dagen påbörjade sitt arbetspass någon gång på eftermiddagen, troligen 15:00 eller 16:00 .

Anknytning A11408

Pol-1989-02-07 A11419-00 Förhör-Sahlin.pdf

Pol-1989-02-07 A11419-00 Förhör-Sahlin.pdf

PROTOKOLL fört vid förhör med  Bertil Sahlin , -

Förhöret hållet på kriminalavdelningen i Solna polisdistrikt, tisdagen 1989-02-07 09:05 .

Förhörsledare: Kriminalinspektör Roger Jansson, rikskriminalen

Förhörsvittne: Ej tillgängligt


 Sahlin  har inledningsvis upplysts om att han höres med anledning av utredning angående mordet på Olof Palme.

 Sahlin  har vidare informerats om att han höres upplysningsvis med anledning av att utröna  Sahlins  och dennes kollegors förehavanden i samband med spaning i narkotikaärende fredagen 1986-02-28 .

.

I november 1985 påbörjades spaning i ett narkotikaärende


Sannolikt från någon gång under december 1985 kom narkotikaroteln i Solna att samarbeta med KSN i Stockholm i detta ärende.

Då spaning i ärendet bedrevs utgick man så gott som uteslutande från KSN:s lokaler i Stockholm.

Fredagen 1986-02-28 vill  Sahlin  minnas, att spaningsgruppen bestod av


 Sahlin  är så gott som helt säker på att han den aktuella dagen påbörjade sitt arbetspass någon gång på eftermiddagen, troligen 15:00 eller 16:00 .

Anknytning A11408

Han är så gott som helt säker på att han ej gjorde yttre spaningstjänst fram till 22:00 .


I samband med indikteringen påpekar  Sahlin  att det kan tänkas vara på så sätt att han någon gång under kvällen dessutom befunnit sig i Solna och då utfört riktad spaning mot

 Sahlin  håller det dock för mest troligt att han befann sig i "bunkern" fram till 22:00 .

Någon gång vid 22:00 -tiden
Det kom då att beslutas att man skullekan nu ej erinra sig vilken väg man åkte då man åkte till men  Sahlin  är tämligen säker på att man inte kom att färdas i närheten av Sveavägen.


Detta således någon gång mellan 23:00-23:30 .

har en vag minnesbild av att de skjutsade henne till någon söderförort och att de därefter åkte direkt till

Inte heller under denna färd kom dom att färdas på Sveavägen eller i dess när-

Pol-1989-02-07 A11419-00 Förhör-Sahlin.pdf

Pol-1989-02-07 A11419-00 Förhör-Sahlin.pdf

Han är så gott som helt säker på att han ej gjorde yttre spaningstjänst fram till 22:00 .


I samband med indikteringen påpekar  Sahlin  att det kan tänkas vara på så sätt att han någon gång under kvällen dessutom befunnit sig i Solna och då utfört riktad spaning mot

 Sahlin  håller det dock för mest troligt att han befann sig i "bunkern" fram till 22:00 .

Någon gång vid 22:00 -tiden
Det kom då att beslutas att man skullekan nu ej erinra sig vilken väg man åkte då man åkte till men  Sahlin  är tämligen säker på att man inte kom att färdas i närheten av Sveavägen.


Detta således någon gång mellan 23:00-23:30 .

har en vag minnesbild av att de skjutsade henne till någon söderförort och att de därefter åkte direkt till

Inte heller under denna färd kom dom att färdas på Sveavägen eller i dess när-

het.

Sannolikt någon gång mellan 00:30-01:30

omtalade då att Olof Palme skjutits och efter detta telefonsamtal


för att där avvakta eventuellt nya order.

Sannolikt någon gång vid 04:00 -tiden erhöll de besked om att de ej behövdes, varför de då åkte hem.

 Bertil Sahlin  uppger sig ej ha något minne av vem han eventuellt åkt tillsammans med före 22:00 .

Som framgår av vad  Bertil Sahlin  tidigare uppgivit är han dessutom mycket osäker på att han över huvudtaget varit ute och åkt före 22:00 . Bertil Sahlin  kan ej heller erinra sig vilka fordon spaningsgruppen disponerade.

Vanligen disponerades

 Bertil Sahlin  kan ej heller uttala sig beträffande de övriga i spaningsgruppen, dvs vilka som åkt tillsammans eller i vilket eller vilka fordon dessa åkt.

Som framgår av vad  Bertil Sahlin  uppgivit har han själv inte vid något tillfälle befunnit sig i Stockholm city, varför det är helt uteslutet att  Bertil Sahlin  där kan ha observerats med bärbar radioapparat


De bärbara radioapparater som användes var "de vanliga" Motorolorna med mycket korta svarta antenner.


I samband med förhöret har  Bertil Sahlin  överlämnat fotokopia av spaningsrapport beträffande fredagen 1986-02-28 .

Denna spaningsrapport är upp

Fotokopia av denna spaningsrapport bifogas förhöret. Förvaras A11408-03

Bedömes det erforderligt att precisera tiderna kan detta göras genom att kontrollera

Pol-1989-02-07 A11419-00 Förhör-Sahlin.pdf

Pol-1989-02-07 A11419-00 Förhör-Sahlin.pdf

het.

Sannolikt någon gång mellan 00:30-01:30

omtalade då att Olof Palme skjutits och efter detta telefonsamtal


för att där avvakta eventuellt nya order.

Sannolikt någon gång vid 04:00 -tiden erhöll de besked om att de ej behövdes, varför de då åkte hem.

 Bertil Sahlin  uppger sig ej ha något minne av vem han eventuellt åkt tillsammans med före 22:00 .

Som framgår av vad  Bertil Sahlin  tidigare uppgivit är han dessutom mycket osäker på att han över huvudtaget varit ute och åkt före 22:00 . Bertil Sahlin  kan ej heller erinra sig vilka fordon spaningsgruppen disponerade.

Vanligen disponerades

 Bertil Sahlin  kan ej heller uttala sig beträffande de övriga i spaningsgruppen, dvs vilka som åkt tillsammans eller i vilket eller vilka fordon dessa åkt.

Som framgår av vad  Bertil Sahlin  uppgivit har han själv inte vid något tillfälle befunnit sig i Stockholm city, varför det är helt uteslutet att  Bertil Sahlin  där kan ha observerats med bärbar radioapparat


De bärbara radioapparater som användes var "de vanliga" Motorolorna med mycket korta svarta antenner.


I samband med förhöret har  Bertil Sahlin  överlämnat fotokopia av spaningsrapport beträffande fredagen 1986-02-28 .

Denna spaningsrapport är upp

Fotokopia av denna spaningsrapport bifogas förhöret. Förvaras A11408-03

Bedömes det erforderligt att precisera tiderna kan detta göras genom att kontrollera

 Bertil Sahlin  har, genom att kontrollera sina handlingar, kunnat konstatera att denna

 Bertil Sahlin  avslutningsvis tillfrågas om han har något ytterligare att tillägga, uppger han att så ej är fallet.

 Bertil Sahlin  uppger sig ha uppfattat vad som indikterats, varför han avstår från återuppspelning av bandet och godkänner detta utan erinran.

Förhöret avslutat klockan 10:25 .

Solna som ovan


Roger Jansson Krinsp

/eb

Pol-1989-02-07 A11419-00 Förhör-Sahlin.pdf

Pol-1989-02-07 A11419-00 Förhör-Sahlin.pdf

 Bertil Sahlin  har, genom att kontrollera sina handlingar, kunnat konstatera att denna

 Bertil Sahlin  avslutningsvis tillfrågas om han har något ytterligare att tillägga, uppger han att så ej är fallet.

 Bertil Sahlin  uppger sig ha uppfattat vad som indikterats, varför han avstår från återuppspelning av bandet och godkänner detta utan erinran.

Förhöret avslutat klockan 10:25 .

Solna som ovan


Roger Jansson Krinsp

/eb