wpu.nu

Uppslag:A14205-03

Från wpu.nu

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1992/01/21
Ad acta
1993/09/23
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Redogörelse piket 3230 vid mordplats
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-11 14:15
Avslutat


Pikéten rb 3230 rullade på Beridarbansgatan ned mot Sergels Torg då larmet kom.

Rb 1230 fick jobbet men de åkte också mot platsen.

De anmälde sig men hann nästan ända fram innan meddelandet gick igenom.

Det var ingen trafik och föraren "stod på" ordentligt.

Han uppskattar att körtiden var endast 20-30 sekunder efter larmet. (pikéten har efteråt provkört sträckan och kommit fram till den tidsangivelsen)

De kom som andra bil till platsen, men endast ett par sekunder efter pkom Söderström som just klev ur sin bil då de kom.

Alla lämnade bussen omedelbart och inom 5-5 sekunder hade de beordrats förfölja en flyende man i riktning mot Malmskillnadsgatan.

Vid Luntmakargatan stötte de på två män och en kvinna (Nieminen och Zahir samt någon mer.Referens behövs )

De uppgav att de hade mött två män. Den förste var mörkhårig och hade en mörkblå rock eller täckjacka på sig.

De pratade högst 5-10 sekunder och rusade sedan vidare. Alla i gruppen är idrottsintresserade och löpare.

Uppe på Malmskillnadsgatan delade de upp sig.

Wikström sprang tillsammans med Gedda förbi Johannes Brandkår och sneddade över Kyrkogården till Johannesgatan.

Vid korsningen med Drottninghusgränd mötte de ett ungt par som kom gående från David Bagares gata. Dessa hade inget sett.

De sprang vidare nedför trapporna, såg ingen på Regeringsgatan, rusade över gatan och nedför trapporna i Snickarbacken och fram till Birger Jarlsgatan.

De såg inga personer på Snickarbacken, däremot en taxibil som stod utanför restaurang Karelia. Det var en Volvo-bil.

På Birger Jarlsgatan stod en radiobil och de bytte några ord med besättningen.

Efter några sekunder började de söka under bilar och i portar på Smala Gränd.

De fortsatte ända bort till David Bagares gata.

Pol-1986-03-11 1415 A14205-03 Förhör med Peter Wikström.pdf

Pol-1986-03-11 1415 A14205-03 Förhör med Peter Wikström.pdf

Pikéten rb 3230 rullade på Beridarbansgatan ned mot Sergels Torg då larmet kom.

Rb 1230 fick jobbet men de åkte också mot platsen.

De anmälde sig men hann nästan ända fram innan meddelandet gick igenom.

Det var ingen trafik och föraren "stod på" ordentligt.

Han uppskattar att körtiden var endast 20-30 sekunder efter larmet. (pikéten har efteråt provkört sträckan och kommit fram till den tidsangivelsen)

De kom som andra bil till platsen, men endast ett par sekunder efter pkom Söderström som just klev ur sin bil då de kom.

Alla lämnade bussen omedelbart och inom 5-5 sekunder hade de beordrats förfölja en flyende man i riktning mot Malmskillnadsgatan.

Vid Luntmakargatan stötte de på två män och en kvinna (Nieminen och Zahir samt någon mer.Referens behövs )

De uppgav att de hade mött två män. Den förste var mörkhårig och hade en mörkblå rock eller täckjacka på sig.

De pratade högst 5-10 sekunder och rusade sedan vidare. Alla i gruppen är idrottsintresserade och löpare.

Uppe på Malmskillnadsgatan delade de upp sig.

Wikström sprang tillsammans med Gedda förbi Johannes Brandkår och sneddade över Kyrkogården till Johannesgatan.

Vid korsningen med Drottninghusgränd mötte de ett ungt par som kom gående från David Bagares gata. Dessa hade inget sett.

De sprang vidare nedför trapporna, såg ingen på Regeringsgatan, rusade över gatan och nedför trapporna i Snickarbacken och fram till Birger Jarlsgatan.

De såg inga personer på Snickarbacken, däremot en taxibil som stod utanför restaurang Karelia. Det var en Volvo-bil.

På Birger Jarlsgatan stod en radiobil och de bytte några ord med besättningen.

Efter några sekunder började de söka under bilar och i portar på Smala Gränd.

De fortsatte ända bort till David Bagares gata.

I korsningen stod en trafikvaktsbil från Gatukontoret.

De frågade de två kvinnliga trafikvaktema om de hade sett någon person, vilket de inte hade gjort.

De hade befunnit sig på platsen en god stund.

De fortsatte att söka på David Bagares gata fram till Birger Jarlsgatan.

De gick sedan tillbaka upp till Regeringsgatan, dvs på David Bagares gata.

De träffade inte sina kollegor Djurfeldt och Hermansson.

De undersökte portgångar i området och var ända framme till bron över Kungsgatan.

Först därefter sammanträffade de med kollegorna i korsningen Regeringsgatan & David Bagares gata.

Wikström och Gedda fortsatte sitt sökande Regeringsgatan norrut.

De undersökte även en klubb mitt emellan Snickarbacken och Jutas Backe, men den var stängd.

Inga andra kollegor rörde sig till fots i området.

De såg endast någon radiobil.

De har efteråt provkört sträckan David Bagares gata - Malmskillnadsgatan till larmplatsen på Beridarbansgatan i samma lugna takt, vilket innebar 20-30 km/tim. Det tog 2 minuter.

Wikström uppger att all förflyttning från attentatsplatsen och fram till Birger Jarlsgatan skedde i rena rusningsfarten.

Dvs sprang så mycket de orkade.

Pol-1986-03-11 1415 A14205-03 Förhör med Peter Wikström.pdf

Pol-1986-03-11 1415 A14205-03 Förhör med Peter Wikström.pdf

I korsningen stod en trafikvaktsbil från Gatukontoret.

De frågade de två kvinnliga trafikvaktema om de hade sett någon person, vilket de inte hade gjort.

De hade befunnit sig på platsen en god stund.

De fortsatte att söka på David Bagares gata fram till Birger Jarlsgatan.

De gick sedan tillbaka upp till Regeringsgatan, dvs på David Bagares gata.

De träffade inte sina kollegor Djurfeldt och Hermansson.

De undersökte portgångar i området och var ända framme till bron över Kungsgatan.

Först därefter sammanträffade de med kollegorna i korsningen Regeringsgatan & David Bagares gata.

Wikström och Gedda fortsatte sitt sökande Regeringsgatan norrut.

De undersökte även en klubb mitt emellan Snickarbacken och Jutas Backe, men den var stängd.

Inga andra kollegor rörde sig till fots i området.

De såg endast någon radiobil.

De har efteråt provkört sträckan David Bagares gata - Malmskillnadsgatan till larmplatsen på Beridarbansgatan i samma lugna takt, vilket innebar 20-30 km/tim. Det tog 2 minuter.

Wikström uppger att all förflyttning från attentatsplatsen och fram till Birger Jarlsgatan skedde i rena rusningsfarten.

Dvs sprang så mycket de orkade.