Uppslag:Q9858-05-A

Från WPU
Version från den 7 oktober 2021 kl. 18.56 av Utredaren (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
9858-05
Registrerat
1993/03/17
Ad acta
1993/03/31
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
BREV FRÅN EBBE CARLSSON 880217, UL=Abolhassan Banisadr,HC10464
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Förhöret påbörjat
194a-pr-il 19:88
Avslutat

"194a-pr-il 19:88" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.


FORTROLIGT!!

U

Ebbe Carlsson 4 april 1988

Po

Samtal medPå min begäran hade Carl Lidbom den 25 mars till

inbjudit till ett samtal, som Lidbom och jag förde.

1. Jag antydde förDet är vidare ställt utom allt tvivel attPa fråga om detvar övertygad om attPA

Pol-194a-pr-il 1988 Q9858-05-A Ebbe Carlssons samtal med Amir Taheri.pdf

förI'Man kan ocksa tanka sig att2.PoSS

Po

Vi frågade också omJag berättade attPo3. Beträffande

E

Pol-194a-pr-il 1988 Q9858-05-A Ebbe Carlssons samtal med Amir Taheri.pdf

För detta varFrån dessa två utgångspunkter och mot den bakgrund av sina kunskaper

4. Apropa

5.

I samband harmedII

Pol-194a-pr-il 1988 Q9858-05-A Ebbe Carlssons samtal med Amir Taheri.pdf

6. Vi frågade7.8. Vi talade en del omEree Carlsson

Pol-194a-pr-il 1988 Q9858-05-A Ebbe Carlssons samtal med Amir Taheri.pdf


Kort sammanfattning
Ebbe Carlssons brev om samtal med Abolhassan Banisadr fd president i Iran.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-04-04
Avslutat


FÖRTROLIGT !!

Ebbe Carlsson 1988-04-04


Samtal med BANI SADR

På rikspolischef Nils Erik Åhmanssons uppdrag besökte jag ovanstående dag Banisadr, tidigare president i Iran.

Banisadr deltog i Khomeinis revolution, men avsattes i en kontrarevolution och lever numera i exil i en villa i Versailles utanför Paris.

Banisadr har i en TV-intervju och på annat sätt antytt att han skulle ha viktiga informationer rörande mordet på Olof Palme.

Han förklarade sina uttalanden sålunda:

För länge sedan - före mordet på Olof Palme - fick jag brev från en tidigare medlem i revolutionsgardet som flytt till Västtyskland.

Han berättade att han som revolutionsgardist fått i uppdrag att nära gränsen till Pakistan tillsammans med andra gardister bekämpa narkotikasmuggling.

I sin tjänst vid gränsen hade mannen fått klart för sig att ledande iranier var inblandade i handeln.

Han hittar för övrigt ett stort parti narkotika, och förstår att ett mål med hans uppdrag var att hitta just detta parti och "återställa" det till den "rätte" ägaren.

Gardisten flyr sedan Iran till Västtyskland. Han skriver till mig och berättar och ber om råd. Jag råder honom att offentliggöra så mycket som möjligt, vilket är enda möjligheten att skydda sig i en sådan situation.
Mannen har också i brev berättat för mig att fyra av hans kamrater i patrullen senare har mördats. När jag för en tid sedan skrev till honom på den adress vi överenskommit fick jag tillbaka mitt brev med besked om att adressaten var okänd.

På grund av den här mannens berättelser och annat som jag hört har jag sedan dess försökt informera mig om Irans narkotikahandel.

Min (Ebbe Carlssons, min anm) bild av läget är följande:
Den iranska narkotikhandeln sköts av Rafir Dougt, som är minister för Revolutionsgardet.
Vidare är inblandade en rad söner till kända ayatollor, söner som kan utnyttja sina fäders positioner och som får lov att bedriva denna handel eftersom den syftar till att skaffa hårdvaluta.
Försäljarna utnyttjar också krigets möjligheter och omständigheter för sin smuggling, vilken också omfattar persiska mattor, antikviteter och kaviar.
En sådan son är Sadoughi, son till en mullah som tidigare mördats.
En annan är sonen till Mawdavi Kani som är sekreterare i organisationen av mullor i Teheran och som tidigare varit

Pol-1988-04-04 Q9858-05 Ebbe Carlsson om samtal med Abolhassan Banisadr.pdf

ansvarig för de revolutionära kommittéerna.

En tredje är sonen till ayatollah Mahalati, som spelat en viktig roll i revolutionen.

Banisadr säger att hans vänner ägnat mycken tid åt att försöka avslöja denna handel som också omspänner import av kött, export av olja och andra varor.

En viktig roll spelas av en känd iransk finansfamilj med indiskt ursprung och med omfattande internationella kontakter.
I sammanhanget nämns också bröderna Lawis, samt en i Zurich boende affärsman Tabatabai, som enligt Banisadr också arbetar med narkotika.
Banisadr tillägger att ledande iranska ledare känner till och accepterar trafiken såsom den berömde Khalkhali.
Affärerna sker med turkiska lastbilar.

Tullen i Iran och Turkiet mutas. I Europa tas varorna om hand av kontakter, den italienska maffian nämns.


I utbyte för sina varor köper Iran vapen, alla sorters vapen, och överallt där det går att få tag på vapen.

Iran för ett "heligt" krig och alla medel är tillåtna. Det förhållandet att många i Europa och USA kan drabbas av missbruk på grund av narkotikhandeln gör ingenting, eftersom dessa är otrogna och fiender, enligt islam.


 • Men vilken roll spelar mordet på Olof Palme i ovanstående?

Banisadr hävdar att han från en källa som han beskriver som "digne" och helt oberoende och separat från övriga och dessutom befinnande sig inne i Iran hört, att Palme försökt stoppa ovanstående "troc", dvs byteshandel mellan vapen och narkotika.

Palme fick kännedom om dessa affärer och visste också att svenska vapen var inblandade.
Palme försökte använda sitt inflytande och sina kontakter för att stoppa handeln. Han blev ett hinder för Irans krigföring. Därför beslutade den högsta ledningen att låta mörda Olof Palme.
Enligt Banisadrs källas bedömning handlar det om affärer i storleksordningen en till två miljarder amerikanska dollar per år.


 • Vilken roll spelar svenska vapen?

Sverige har länge levererat vapen och särskilt sprängmedel till Iran. Leveranserna har inte stoppats utan fortsätter, enligt Banisadrs kontakter. Även fusées, kanoner och robotar exporteras från Sverige, tror Banisadr.

När Banisadr var president diskuterades med svenska affärsmän att bygga en gemensam flygplansfabrik. Dessa förhandlingar avbröts i och för sig. Men enligt Banisadr fortsatte andra diskussioner med ungefär samma affärsmän.
Banisadr och hans meningsfränder har ägnat mycken tid åt

Pol-1988-04-04 Q9858-05 Ebbe Carlsson om samtal med Abolhassan Banisadr.pdf

att följa den s k Irangate-affären, och hävdar att Bofors förekommer i sådana sammanhang regelbundet.

En särskilt viktig information som Banisadr bad mig behandla med stor diskretion var följande:
Den svenskbyggda fabriken (Nobel Chematur, tror jag) i Isfahan har uppgivits vara bombad och förstörd av Irak.
Enligt Banisadr har Irak bombat, men fabriken är inte förstörd utan fortsätter tillverka sprängmedel och "fusils special", som han tror är av svensk konstruktion.
Banisadr var mycket hemlighetsfull om detta, men ansåg det helt klarlagt att fabriken fortfarande är i drift och att den också tillverkar vapen.
 • Jag frågade om Banisadr själv träffat några svenska affärsmän i Iran.
Det hade han inte. Men han hade hört talas om två bröder varav den ene var chef för Bofors, och där den andre gjorde affärer med Iran i antikviteter och mattor. Informationen om "bröderna" härstammade från undersökningarna kring Irangate.
I sammanhanget nämndes också en italiensk greve med kontakter med maffian.
Jag sade att jag också hört dessa informationer från journalister. Var Banisadr säker på att han hade tillförlitliga källor och att det inte rörde sig om rundgång?
Banisadr försäkrade att uppgifterna om de två bröderna härstammade inifrån Iran.
Slutligen i detta sammanhang nämnde Bani Sadr en nyutkommen fransk bok, "Les armes pour l'Iran" i vilken Sverige spelar stor roll. Han överlämnade även en broschyr på persiska i vilken skall återfinnas detaljer i ärendet.
Banisadr tror att den svenske vapenhandlaren Schmidt  Karl-Erik Schmitz  göra affärer för Irans räkning.
 • Förekommer Robot 70 i Iran?
Banisadr har ingen egen information, "men alla säger att finns och att den spelat en avgörande roll i kriget".
 • Jag sade att i samband med Basraoffensiven våren 1985 hade det påståtts att Robot 70 spelat en stor roll.
Banisadr säger att "plötsligt sköt de iranska trupperna 60-70 irakiska flygplan, och mina källor tror att det beror på att iranierna då fått tillgång till Robot 70".
Jag frågade även här om han byggde på egna källor eller han hade egen information. Mycket av detta har ju påståtts i tidningsartiklar.
Banisadr svarade han att han skulle skaffa så mycket som möjligt från källor som han betraktar som trovärdiga.
 • Jag berättade nu att det inom den svenska polisen funnits misstankar att den kurdiska terroristorganisationen PKK varit

Pol-1988-04-04 Q9858-05 Ebbe Carlsson om samtal med Abolhassan Banisadr.pdf

inblandad i mordet på Palme. Fanns några relationer mellan Iran och PKK?

Under Shahens tid hade regeringen stött den kurdiske ledaren Barzani bland annat med vapen, sade Bani Sadr.
Efter revolutionen hade vi att ta ställning till vad vi skulle göra. Irak hade stött de kurder som i Iran var fientliga mot regimen i Teheran.
Skulle vi försöka ordna detta på annat sätt? Skulle vi ge de Bagdadfientliga kurderna vapen?
När kriget bröt ut beslutade vi att ge lätta vapen framförallt, fusils och andra enkla vapen. Vi byggde också upp relationerna med kurderna genom ledaren Talabani. Vi fortsatte också stödet till Barzani.

1985-1986 intensifierade Khomeini relationerna med Talabani och nyligen har regimen i Teheran också ställt tunga vapen till förfogande, tror Banisadr.

Han hänvisade också till artiklar nyligen i Le Monde, bland annat en intervju med Talabani.
Banisadr är okunnig om PKK och om existensen av ett kurdiskt arbetarparti. Vad är det?

Däremot hävdar han att det är möjligt att PKK i Iran uppträder som en islamisk grupp. Enligt hans informationer har en särskild kurdisk islamisk organisation nyligen konstituterat sig i Teheran.

Banisadr lovade informera sig bättre om detta och återkomma.
 • Jag nämnde att vi tidigare inhämtat information om att PKK begått andra attentat för Irans räkning.

Det enda Bani kände till var ett attentat som utfördes 1979/1980 ungefär, mot en religiös ledare vid namn Hoseini och där kurdiska islamister tydligen utfört dådet.

 • Banisadr kände till uppgifterna om att mordet på Olof skulle ha planerats och beslutats i Damaskus. Han sig mycket skeptisk. "De arbetar inte på det sättet".
Ambassadör Mohtashami som nämnts i detta sammanhang är i för sig en fanatisk person, kapabel till vad som helst. Men han kan inte besluta själv, utan är i så fall instrument, han lyder order.
Hans främsta tillgång är att han är "homme de confiance" till Khomeinis son.
Om Mohtashami låtit genomföra ett mord av den här karaktären har beslutet tagits på högre nivå i Teheran, sannolikt av Ahmad Khomeini.

Samtidigt berättade Banisadr att en av de första dagarna av revolutionen begicks flera attentat av kontrarevolutionärer.

De kallade sig Forghan. De sköt en hög militär och några mullor, i augusti 1979.

Khomeinis son Ahmad skapade då en särskild grupp revolutionsgardister som skulle uppspåra Forghan. Flertalet i denna grupp har senare ställts under befäl

Pol-1988-04-04 Q9858-05 Ebbe Carlsson om samtal med Abolhassan Banisadr.pdf

av ovanstående ambassadör Mohtashami och är "centrum för iransk terrorism".

- Om ni tror att Mohtashami är inblandad så har han resurserna och kan skaffa beslutet på högre ort. Den saken är klar.
 • Vi har även informationer om att ayatollah Hadi Khosoroshari haft med beslutet om mordet att göra?

Nej, nej inte han. Han är inte farlig. Han är en täckmantel för att lugna amerikanarna.

 • Skulle han kunna spela en dubbelroll?

Nej, jag har känt honom så länge. Det ligger inte i hans möjligheter (caractère).

 • Vi har också hört talas om att ayatollah Mahalati intresserat sig för Sverige?

I så fall är det nog viktigt och farligt. Han är inblandad i allt och mycket farlig.


Banisadr berättar också att han fått brev från unga revolutionsgardister som tvingats åka till Europa för att stjäla, smuggla narkotika, utföra olika uppdrag. De säger att de fått besked om att allt görs för islams sak, och att alla i Europa skall betraktas som fiender. Banisadr tror att mycket av detta dirigeras direkt från ambassaderna.

Jag frågade också vad han tyckte om  Amir Taheri ?

 Taheri  är en gammal CIA-agent. Det har vi alltid vetat och bevisades i samband med ockupationen av amerikanska ambassaden i Teheran. Han har fortsatt att arbeta för CIA. Femton procent av vad han säger och skriver är sant, resten påhittat.
 • Men varför Palme?

Palme var min vän. Han var däremot inte accepterad eller gillad av mullorna och det gällde redan från första stund. Även efter kontrarevolutionen då jag lämnade Iran och Gohbzadeh avrättats fortsatte Palme sina kontakter. Men han accepterades aldrig av de religiösa ledarna.

Under ett möte med Socialistinternationalen i Lissabon klagade Palme också inför en god vän till mig över mullornas att agera.
Enligt Banisadr hade Palme hela tiden bortsett från sina kontakter med Banisadr och Gohbzadeh undermåliga relationer med Irans ledare.
Om Palme utnyttjat sin situation och berättat vad han visste skulle han kunnat skada Irans ledare, eftersom han hade sådan ställning i världen, tror Banisadr. Reagans anseende var skadat av Irangate-affären. Ingen annan hade

Pol-1988-04-04 Q9858-05 Ebbe Carlsson om samtal med Abolhassan Banisadr.pdf

sådana kunskaper och möjligheter som Palme, och utgjorde ett sådant hot mot Irans ledare, tror Banisadr.

Jag avslutade med att sammanfatta med att jag vore tacksam för ytterligare information på tre områden:

- Förekomsten av Robot 70 i Iran.
- Kontakterna mellan PKK och Iran.
- Fanns det några uppgifter beträffande den iranske diplomaten Shamsian?


(Namnteckning)

Ebbe Carlsson

Pol-1988-04-04 Q9858-05 Ebbe Carlsson om samtal med Abolhassan Banisadr.pdf