Anna-Brita Allén

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Plats för foto


Relevans
vittne, såg tre springande män i samband med mordet.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner



Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Anna-Brita Allén i wpu.nu.

Avsnitt

Anna-Brita Allén har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där Anna-Brita Allén är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Anna-Brita Allén omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Anna-Brita Allén som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Anna-Brita Allén har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer