wpu.nu

Index:Pol-1986-03-06 1017 Z8362-00 okända-män-Västerlånggatan.pdf

Från wpu.nu


okända män Västerlånggatan

Pol-1986-03-06 1017 Z8362-00 okända-män-Västerlånggatan.pdf

Läs uppslag Z8362-00

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Eliasson


Uppgiftslämnare / Förhörd Bo Per Eliasson Person
Förhöret påbörjat 1986-03-06 10:17
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1986-03-06_1017_Z8362-00_okända-män-Västerlånggatan.pdf
Författare [[:{{{Author}}}]]
Status Väntar på granskning
Sidor

1