wpu.nu

Index:Pol-1986-03-11 1415 A14205-03 Förhör med Peter Wikström.pdf

Från wpu.nu


Redogörelse piket 3230 vid mordplats

Pol-1986-03-11 1415 A14205-03 Förhör med Peter Wikström.pdf

Läs uppslag A14205-03

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Jan Länninge


Uppgiftslämnare / Förhörd Peter Wikström
Förhöret påbörjat 1986-03-11 14:15
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1986-03-11_1415_A14205-03_Förhör_med_Peter_Wikström.pdf
Författare [[:]]
Status Granskad
Sidor

1 2