wpu.nu

Index:Pol-1986-03-11 1620 Z8445-00.pdf

Från wpu.nu


Förhör med Maria Z8445-00

Pol-1986-03-11 1620 Z8445-00.pdf

Läs uppslag Z8445-00

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Stefan Johansson


Uppgiftslämnare / Förhörd Maria
Förhöret påbörjat 1986-03-11
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1986-03-11_1620_Z8445-00.pdf
Författare [[:{{{Author}}}]]
Status Väntar på granskning
Sidor

1