wpu.nu

Index:Pol-1986-03-11 L1638-00 Ser två män på Tegnergatan.pdf

Från wpu.nu


Ser två män på Tegnergatan L 1638

Pol-1986-03-11 L1638-00 Ser två män på Tegnergatan.pdf

Läs uppslag L1638-00

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Anders Norström


Uppgiftslämnare / Förhörd Okänd Först Person Person Kort
Förhöret påbörjat 1986-03-11
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1986-03-11_L1638-00_Ser_två_män_på_Tegnergatan.pdf
Författare [[:{{{Author}}}]]
Status Väntar på granskning
Sidor

1