wpu.nu

Index:Pol-1986-03-12 1215 A14206- Förhör med Christian Dalsgaard.pdf

Från wpu.nu


Förhör med Christian Dalsgaard A14206-00

None

Pol-1986-03-12 1215 A14206- Förhör med Christian Dalsgaard.pdf

Läs uppslag A14206-00

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Jan Länninge


Uppgiftslämnare / Förhörd Christian Dalsgaard
Förhöret påbörjat 1986-03-12 12:15
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1986-03-12_1215_A14206-_Förhör_med_Christian_Dalsgaard.pdf
Författare [[:]]
Status Väntar på granskning
Sidor

1