wpu.nu

Index:Pol-1986-03-14 2030 EAA1884-00 WT-observation Tunnelgatan Metallhuset mordkvällen.pdf

Från wpu.nu


default


Det finns inget uppslagsnummer angivet.

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare


Uppgiftslämnare / Förhörd
Förhöret påbörjat {{{InterrogationStart}}}
Förhöret avslutat {{{InterrogationEnd}}}
Typ av dokument default
Originalfil File:Pol-1986-03-14_2030_EAA1884-00_WT-observation_Tunnelgatan_Metallhuset_mordkvällen.pdf
Författare [[:{{{Author}}}]]
Status defaultKategori:Okänd status
Sidor

1 2