wpu.nu

Index:Pol-1986-04-04 1405 E15-B Förhör-med-Lars-Jeppsson.pdf

Från wpu.nu


Förhör med Lars christer Jeppsson E15-B

Pol-1986-04-04 1405 E15-B Förhör-med-Lars-Jeppsson.pdf

Läs uppslag E15-00-B

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Lars Jonsson


Uppgiftslämnare / Förhörd Lars Jeppsson
Förhöret påbörjat 1986-04-04 14:05
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1986-04-04_1405_E15-B_Förhör-med-Lars-Jeppsson.pdf
Författare [[:]]
Status Väntar på granskning
Sidor