wpu.nu

Index:Pol-1986-09-26 L1996-00-C Biobesökare.pdf

Från wpu.nu


Förhör med L1996-00-C

Pol-1986-09-26 L1996-00-C Biobesökare.pdf

Läs uppslag L1996-00-C

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Bäckström


Uppgiftslämnare / Förhörd
Förhöret påbörjat 1986-03-01
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1986-09-26_L1996-00-C_Biobesökare.pdf
Författare [[:{{{Author}}}]]
Status Väntar på granskning
Sidor

1