wpu.nu

Index:Pol-1989-02-16 A11408-03 PM-Solna rendet.PDF.pdf

Från wpu.nuPromemoria om dokumentation Solna-ärendet

PM angående KSN spaning "Solna-ärendet"

Pol-1989-02-16 A11408-03 PM-Solna rendet.PDF.pdf

Läs uppslag A11408-03

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare


Uppgiftslämnare / Förhörd
Förhöret påbörjat 1989-02-10 19:89
Förhöret avslutat
Typ av dokument Promemoria
Originalfil File:Pol-1989-02-16_A11408-03_PM-Solna_rendet.PDF.pdf
Författare Roger Jansson
Status Granskad
Sidor

1 2 3 4 5 6