wpu.nu

Sida:Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/244

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


annan var kvar, var det troligtvis Ulf S och i så fall kunde han ha fått skjuts till sin bostad i Ulf S:s bil.

Han bodde tillsammans med Patrik KReferens behövs som kunde minnas vid vilken tid han kom hem på kvällen. Han fick kännedom om mordet först dagen därpå genom att läsa tidningarna.

Vid ett nytt förhör i slutet av maj 1986 ställdes frågor till Michael E angående EAP-demonstrationer vid Olof Palmes besök i New York, USA, i oktober 1984.

Han berättade bl.a. att han hade varit med om att ordna en demonstration utanför det hotell där Olof Palme bodde och en annan utanför Anders Ferms bostad.

I januari 1992 utfördes en slagning beträffande Michael E.


Ulf S.  (Ulf Sandmark

1986-03-01 berättade en person per telefon att han hade sett Ulf S vid EAP-möten och att denne hade uppträtt hysteriskt och konstigt.

Ulf S hade uttalat sig på ett sådant sätt att han måste undersökas med anledning av mordet på Olof Palme.

Uppgiftslämnaren anförde även att det signalement för mördaren som sänts ut stämde med Ulf S utseende.

Ytterligare nio tips med liknande innehåll kom in till PU i mars 1986.

Enligt ett av dessa tips hade Ulf S i december 1984 sagt att EAP hade planer på att mörda Olof Palme.

1986-04-21 förhördes Ulf S. Han berättade bl.a. följande.

Han anslöt sig till EAP 1973.

Han var samtidigt medlem i SSU men uteslöts därifrån efter det att han hade framfört sina idéer om den ekonomiska världsordningen. Han var redaktör för EAP:s tidning ”Stoppa knarket” och hade varit skribent för tidningen ”Ny solidaritet”.

Han hade vid tre tillfällen om vardera ungefär en månad besökt EAP:s Europakontor i Wiesbaden i Västtyskland.

Trots Olof Palmes alla fel hade EAP-ledningen aldrig diskuterat något annat än att bekämpa Olof Palme med vanliga politiska medel. Att använda sig av våld skulle bara få motsatt verkan.

Däremot var det sannolikt att Sovjetunionen kunde ligga bakom mordet.

1986-02-28 var han tillsammans med sin fru på EAP:s kontor till klockan 23:00 . De stängde kontoret och åkte hem till bostaden.

Michael E fanns på kontoret till omkring klockan 21:30 . Patrik KReferens behövs var där till klockan 21:00 .

På särskild fråga svarade han att han personligen inte haft någon kontakt med Viktor G.

I maj 1988 utfördes en slagning beträffande Ulf S.


Clifford G och Kerstin G.

 (Clifford Gaddy och Kerstin Tegin-Gaddy

1986-03-01 kom det in ett anonymt tips till PU angående Clifford G.

Den som lämnade tipset berättade att Clifford G var en mycket aktiv EAP-medlem som hade uttalat sig väldigt hätskt mot Olof Palme samt att Clifford G:s längd, hårfärg och ålder stämde väl överens med signalementet för mördaren.

Senare i mars 1986 kom det in några mera allmänt hållna tips angående Clifford G och hans hustru Kerstin G (ordförande i svenska EAP).

En biografvaktmästare  (Göran Fredricius på Grand, som arbetade på biografen under mord-