Sida:Pol-1986-03-18-T8465-00 Pierre Schori.pdf/1

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Förhör med     Förhörsledare Jan Creen och Gösta 01sson. Förhöret ayser ( samarbete med Olof Palme. har samarbetat med Olof Palme i  Inligt ( Tåg into" Palme problemen nei säkerheten för honom själv, hade träffat Olof Palme sista gången den 21/21 samband med Apartheidkonferansen. Han hade talat ned Palme ( den 27 eller 28/2. (  Palme hade inte talat med em ev. hat. ( trodde att Palme om han talat ned någon on hot i så fall talat med ( På frågan om ( kände till en jugoslaver kontaktat Palme hänvisade han til I Angående ( egna funderingar om vem som kan ha legat bakom mordet nämner han tre grupper: PKK, Kroaterna och RAF. För sin egen del tror han inte att PKK skulle ligga bakom mordet då detta skUL Hrycka bort en fristad för dem. Angående lcroatema trodde han inte heller att dessa låg bakom mordet då Baresi sitter inne", Han tror inte heller att de tyska grunnerna står bakom mordet. De skulle inte använda en lejd mördare di detta indirekt skulle visa att de blivit försvagade Han förutsåg att mordet var väl planerat och professionellt utfört med tanke po ovanstående. runde cokså tänka sig att Sydafrika kunde ligga bakom mordet. Olof Palae ar ordförande i Socialistinternationalens södra grupa och han var definitivt shte populär i Sydafrika. Fan nämnde också att det var känt att Sydafrika låti mörda personer utanför Sydafrika.

       Palae var en frautzädande opionsbildare och den ende statsminie ter från Huzona