Sida:Pol-1986-04-24 A11544-00 Säpo PM om-övervakning av Olof Palme.pdf/26

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


(L1572-00 forts)
kom fram till telefonkiosken att mannen stod vänd mot biografen Grand. Uppgiftslämnaren beskriver intrycket av mannen som om att det verkade som denne hade tråkigt och väntade på någon.


L14-00 Fredag 1986-02-28 22:50-23:15
Uppgiftslämnare:  Lars Eric Eriksson 
Händelse: Från en bil parkerad utanför biografen Grand observerade en uppgiftslämnare hur en man gick fram och tillbaka utanför. Mannen var kvar trots att en annan föreställning slutat.

Uppgiftslämnaren satt i bilen och väntade på sina föräldrar som såg den senare föreställningen.

Då föreställningen som makarna PALME såg, slutade såg uppgiftslämnaren ej mannen mer. Han säger att 23:15 var tiden då mannen var borta från platsen.

Uppgiftslämnaren befann sig på platsen mellan klockan 22:50-23:35 .

L866 Fredag 1986-02-28 23:05
Uppgiftslämnare:
L866-00  Anneli Korhonen 
L866-01  Margareta Storhök 
Händelse: Två uppgiftslämnare som besökt biografen Grand och den föreställning som slutade klockan 23:05 har berättat om en man som stått utanför biografen och stirrat in i biofoajén som vid tillfället var tom.

Uppgiftlämnaren dröjde sig kvar då hon besökte damrummet. Efter besöket i damrummet stod mannen kvar och stirrade in i foajén. Bägge uppgiftslämnarna passerade mannen vid entrén.


C2 => T2-00 Fredag 1986-02-28 23:15
Uppgiftslämnare  Mårten Palme 
Händelse: Uppgiftslämnaren Mårten PALME beskriver en man som stod vid väggen intill den möbelaffär som ligger intill biografen. Mårten PALME lade märke till mannen då han tillsammans med föräldrarna passerade honom för att ställa sig i höjd med bokhandeln.

Då Mårten PALME skiljdes från föräldrarna och gick tillbaka på Sveavägen norrut stod mannen kvar men började att gå efter makarna PALME i samma veva som han passerades av Mårten PALME.


Observationer på Sveavägen och angränsande gator

I tipsmassan finns en stor mängd observationer gjorda just på Sveavägen samt närliggande gator. Med hänsyn till nöjesutbudet, brottsligheten samt den aktivitet som i övrigt finns i området gör att de observationer som gjorts är mer svårbedömda och kan ges en naturlig förklaring.

De observationer som gjorts av människor där uppgiftslämnaren reagerat för beteende eller platsen personer/personerna befunnit sig på, redovisas därför.

Beträffande de anonyma som berättat om sina iakttagelser måste trovärdigheten av dessa observationer bedömas som mer tveksam.

Observationer som gjorts där två män beskrivs redovisas då de i tipsmassan förekommer inte bara den 1986-02-28 utan även tidigare.


E1884-00 => EAA1884-00 Fredag 1986-02-28 20-21
Uppgiftslämnare:Referens behövs
Händelse: En uppgiftslämnare beskrev att hon från sin bostad på Tunnelgatan i närheten av Sveavägen såg en man på andra sidan gatan som talade i en walkie-talkie.

Uppgiftslämnarens son gjorde samma iakttagelse. Uppföljning av observationen har inte gjort att händelsen kunnat ges en naturlig förklaring som polis/väktare eller brandman.

De bägge uppgiftslämnarna har lämnat olika tidsuppgifter för observationen nämligen 20-21 respektive 20-20:30 .


L830-00 Fredag 1986-02-28 21:00-21:15
Uppgiftslämnare Referens behövs
Händelse: På restaurang Vera som ligger snett emot biografen Grand och på Sveavägens östra sida har en uppgiftslämnare lagt märke till en man som kommit in. Mannen verkade nervös och gjorde enbart en beställning av pommes frites varefter han gick därifrån efter 15 minuter.