wpu.nu

Sida:Pol-1987-11-10 1850 E9645-00-A Claes Brewitz.pdf/1

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


Protokoll över förhör med Brewitz, CLAES Göran född 590329-0095, yrke inköpare, bostadsadress Tulegatan 20, 173 53 Stockholm, tfn 30 07 34. Förhöret hållet 1987-11-10 med början kl 18.50. Förhörsledare krinsp Jerker Söderblom samt åklagare Jörgen Almblad. Förhöret kommer att indikteras på band samt delvis dokumenteras med videofilmning. Brewitz underrättas om att anledningen till förhöret är att han ska komplettera förhöret som han har lämnat tidigare i utredningen om Palmemordet. Detta förhör som har

hållits med Brewitz är daterat 1987-03-13 och TIHOTELIT har registreringsnummer E 2263-3.

587

att kommer att inledas med en klockning av tiden från det att tittar på klockan i bostaden tills dess att han kom till plats på Döbelnsgatan där han gör iakttagelsen av en springande , Beträffande tidpunkten 23.20 som Brewitz lämnat i det tidigare den 13/3 så upprepar han att den tidpunkten som han tittade klockan var omedelbart före den tidpunkt som har angivits i tidoch övriga massmedia.

samband med att Brewitz underrättas om att han i förhöret den angivit 23.20, att det var den tidpunkten han tittade på , så säger han sig sannolikt minnas att han sa så till för, att det var den tidpunkten.

övergår, från att ha varit indikterat, till att vara konförhör. Brewitz berättar att han går den aktuella vägen tre fyra gånger per dag och han känner den väldigt väl samt att under den aktuella promenaden mötte sammanlagt tre personer, mötte han ett par och därefter mötte han den springande man.

F

förhörsledaren,

B

Brewitz, 8 - Fotografen, A =

Aklagaren)

Du begav dig alltså ut, du hade ingen hund med dig eller någonting sådant? Din avsikt var att gå vart?
Gå ner till Rådmansgatan och hyra en videofilm. : Var på Rådmansgatan? Kommer du ihåg videobutikens namn

? : Ja, den heter Casablanca, den ligger

Casablanca, och du var ensam när du gick ut?
Jag var ensam.
Ja, var mötte du paret?
Dom mötte jag nästan precis här i, mitt emellan Odengatan och,

vad heter den där lilla gatan som går ....., det är första tvärgatan som korsar Döbelnsgatan.

Första gatan som korsar.