wpu.nu

Sida:Pol-1988-03-01-Q9592-00 Göran Bundy Iran Ambassadör.pdf/13

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


där för att han var en av dom få, för att inte säga den ende som det påstods hade direkt tillgång och access till Khomeini och även han var inne på dom här frågorna i dom samtal jag hade med honom att man skulle försöka få Sverige att blunda för dom här


FM: Man nämnde inte något speciellt land som skulle vara lämpligt för en sån här reexport?

B: Nej dom talade, som jag nämnde så var Indien ett och nej man talade nog helt allmänt om att få från länder som hade fått...


FM: Om jag, säger Singapore, vad...?

B: Nej, Singapore nämndes aldrig, det vet jag...


FM: Det är du helt säker på.

B: Ja, det vågar jag nästan med bestämdhet säga därför att när sedan Singapore kom in i diskussionen om svenska vapenleveranser så ringde det ingen klocka, jag kan inte påminna mig att Singapore, nej, det har jag inget minne av att Singapore, men det är möjligt...

(slut på bandsidan)


FM: När du fick dom här förfrågningarna då, föranledde det att du tog kontakt ytterligare en gång så att säga eller.. med svenska ja myndighetspersoner?

B: Jo...


FM: och lyssnade igen huruvida det fanns någon möjlighet till att hjälpa dom på något vis?

B: Ja, jag höll på att säga pliktskyldigast så rapporterades ju alltid detta in så min första uppgift efter ett samtal av den här typen var att gå hem.

Oftast så hade jag ju, i de allra flesta fall hade jag ju en av mina medarbetare med mig som satt och tog anteckningar, så omsorgsfullt man kunde, för att som stöd för minnet, men ibland så var det att skriva och diktera ett telegram hem till Stockholm där de iranska önskemålen framfördes och men vi fick oftast någon nämnvärd reaktion, kanske av den enkla anledningen att jag alltid framhöll för mina iranska sagesmän och interlokutörer att det här är dödfött, det går inte, ni kan inte räkna med att få någon hjälp från Sverige när det gäller vapen, det går krigsmateriel av något slag, det är omöjligt därför att våra lagar är ju nu en gång sådana att en svensk regering antingen den är av den ena eller andra politiska färgen kan inte gå med på det såvitt jag kan se.


FM: Kommer du ihåg om det i de här samtalen nämndes någon gång om just att Palme trots allt hade en medlarroll mitt i alltihopa då?

B: Nej, det nämndes ingenting, ingenting nämndes speciellt, ingenting