Sida:Pol-1988-03-01-Q9592-00 Göran Bundy Iran Ambassadör.pdf/19

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


FM: Så din rapport är, den var väldigt fullödig då, om man säger, med idéer om vad du kunde misstänka att man kunde göra?

B: Riktigt.


FM: Ingick det där också att man kunde bestycka dem exempelvis med kanoner eller torpeder eller?

B: Nej, det hade jag inte någon uppfattning om för då visste jag ju inte hur de såg ut överhuvudtaget, vad det var för någonting, och om deras möjligheter att just som du säger bestyckas, men det visste jag ingenting om.

Utan jag bara tänkte på de här lastbilarna som hade använts som .. för att spränga sig fram och att de här skulle kunna fyllas.

Och sedan var det den teorin om att använda dem för en amfibieoperation.

Och då lanserade jag den här idén om att man skulle landsätta trupper väster om Bagdad.

Man stod ju öster om Bagdad och hotade Bagdad, men man skulle också land trupper... styrka väster om Bagdad dels för åstadkomma en eventuell slags kniptångsrörelse för att ta Bagdad för det var slutligen krigsmålet...... det andra var att kunna komma åt att skära av vägen mellan Kuwait och Basra som var en viktig försörjningslinje för irakerna.

Där fick de livsmedel, de fick krigsmateriel, de fick allt möjligt den vägen.

Och dessutom hade jag fått uppgift om att det skulle ligga ett, av irakerna för all del, övergivet flygfält, militärflygfält, i det området.

Och den här teorin testade jag. Vi diskuterade den inbördes. Mina medarbetare tyckte jag var helgalen, trodde inte alls på det här.

Jag gav dem i uppdrag att testa min idé på militärattacheerna och jag prövade den själv på dem.

Men det fick alltid: Nej det där var ingenting. Men så blev det ju, så visade det ju sig inte bättre än att 1986 så landsatte de trupper i Alfa väster om Bagdad.

Och där sitter de fortfarande irakierna, iranierna förlåt mig, iranierna sitter ju fortfarande där.

Så att min idé och min tanke var ju inte så helgalen som det sedan skulle visa sig.

Och det var inte så att det här var en så genial tanke från min sida ursprungligen men jag hade hört talas om att iranierna med hjälp av helikoptrar flög längs Svarta... Kaspiska havets kust, där de förmögna iranierna hade haft sina sommarvillor och givetvis också haft sina sportbåtar, snabbgående motorbåtar och att de försökte från luften kartlägga var finns .... vad är det enklaste sättet, de kunde liksom snabbt pricka ut, där finns det en båt den ligger upplagd där och där.

Och de där båtarna skulle de då samla upp för att användas i Gulfen.

Och då minns jag att jag... det där ... hade något samtal med någon....