wpu.nu

Sida:Pol-1988-03-01-Q9592-00 Göran Bundy Iran Ambassadör.pdf/24

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


B: Men det finns en möjlighet att det kan ha gällt utrustning för Isfahan-anläggningen.

Det låter också ganska egendomligt av den enkla anledningen att det projektet var man ju fullständigt överens om att det skulle slutföras utav "skåningarna" och i sista hand av Bofors.

Så att jag har försökt att rekonstruera det.

Jag hade faktiskt glömt bort det där telegrammet ända tills jag genom pressen och media påmindes om att jag hade skickat det och där iranierna mycket riktigt hade klagat på att jag, att vissa leveranser från Bofors hade inställts.

Detta skulle alltså ha varit i juli 1983 .


FM: Den här krutfabriken den förstörde irakierna sedan?

B: Ja, så har jag förstått. Det var efter min tid. Efter min tid så bombade de anläggningen.


FM: Det måste ju också bli "efter din tid i Teheran" då som vapentransporter från Sverige hade uteblivit?

B: Det är riktigt.


FM: Och den här källan som du säger är säker den vill du inte..?

B: Nej, jag vill inte röja den.


FM: ..röja den?FM: Om det skulle vara så att Olof Palme har legat bakom ett.. något stopp av leveranser, om det nu skedde leveranser från Bofors via någon kanal till Iran, tror du då som expert av hur man fungerar, hur folket i Iran tänker och fungerar, att det skulle vara möjligt att man tog så illa vid sig av en sådan handling att man kunde skicka folk till Stockholm för att likvidera Olof Palme?

B: Jag har så att säga svårt att tro det. Jag skulle inte tro att de.. för de.. då skulle det ha skett en sådant.. jag vet inte vad jag skall säga.. besvikelsen.. så att säga... dess trovärdighet i iraniernas ögon skulle ha varit...

Man skulle ha svikit dem så till den grad att det har blivit överslag så att de bestämmer sig för att...

men jag tycker att det är litet långsökt att koppla, finna en koppling mellan mordet på honom och irritation och ilska i Teheran över att Palme skulle ha beslutat att ... gett order att stoppa leveranser som han hade ställt i utsikt.

Jag tycker att det är litet, litet "farfetched".