wpu.nu

Sida:Pol-1988-03-01-Q9592-00 Göran Bundy Iran Ambassadör.pdf/25

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


FM: Du nämnde här tidigare under vårt samtal att iranierna vänder sig om i världen då, som blev en stor handelsbod då när det gällde vapen.

Man skulle ju kunna tänka sig att en stoppad leverans från Sverige i det stora perspektivet bara skulle betyda att man fick hitta en annan bod att hämta liknande, är det så ungefär, bildligt ..

B: Ja, just det. just det.


FM: Bildligt menat?

B: Ja, jag tror inte att iranierna skulle kunna organisera sig.. jag menar, i tiden skulle de ha hunnit med att bestämma sig och organisera och genomföra den här likvidationen utav Palme på den korta tid som du nämnde.. leveranserna definitivt ha slopats mot slutet av 1985 och sedan har vi mordet i slutet av februari 1986-02-28 .

Jag tycker också, ja det där är en teknisk fråga, jag har svårt att bedöma huruvida man i Teheran skulle kunna ha hunnit med allt detta.


FM: Din efterträdare som ambassadör i Teheran vad heter han?

B: Bo Henriksson.


FM: Han kom då ner sommaren 1985.

B: Ja. Han kom bara ett par dagar efter det jag hade lämnat, jag tror det var 1985-06-17 .


FM: Har du haft några samtal med honom?

B: Nej, nej det har jag inte.


FM: Vi har även nämnt namnet Algernon, förre krigsmaterielinspektören, här.

Har du vid något tillfälle haft personlig kontakt med den mannen?

B: Nej, aldrig. Jag har bara sett honom och kört honom i samband med sändebudsmöte i Stockholm.

Det var 1983 eller 1985. Antingen 1983 eller 1985.


FM: Under din tid som ambassadör i Teheran, fanns det andra svenskar som tog kontakt med ambassaden då i till exempel ärenden att de ville göra affärer med iranier?

B: Ja. Det var väl.. där var ju till exempel flera företag.

Asea hade ju platsrepresentanter.

Saab hade börjat tränga sig in på marknaden och börjat konkurrera med Volvo och lyckades väl placera, åtminstone under min tid tror jag att det var, 500 lastbilar.

Dynapac leverade sådana här "earth", vad de nu kallar det, "earth mowing equipment", bulldozers och sådant där tror jag att det var som ju uteslutande användes vid fronten för att bygga sådana här sandvallar, ett slags skansar helt enkelt, för de iranska linjesoldaterna.