wpu.nu

Sida:Pol-1988-03-01-Q9592-00 Göran Bundy Iran Ambassadör.pdf/5

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


FM (forts):
Kan man säga där då lite sammantaget att för att ena landet, då Iran, så önskar man helt enkelt inte att få fred då utan kriget var en sorts sammanhållande faktor och en som man trodde en seger där skulle vara det rätta?

B: Ja, det var, ja det har sagts detta att kriget var så att säga ett kitt, ett cement som skulle, som var viktigt för Khomeini och de fundamentalistiska makthavarna att ha där för att det skulle underlätta för dem att konsolidera sin ställning men jag är inte så alldeles övertygad om att det var bara det utan för Khomeini var det av stor vikt att kunna få till stånd och upprätta regimer i grannländerna som baserade sig på hans egen politisk-religiösa uppfattning.

Jag är inte själv så säker på att Khomeini tänkte annat än i första hand i politiska termer.

Han ville verkligen konsolidera den här sin regim och förutsättningen för det var att han också i länderna som omger Iran, till att börja med då Irak, och också i länderna på den arabiska halvön, att se regimer liknande de som han nu i Iran, därför att det skulle vara en säkerhet, en garanti för att och minska hotet mot hans egen ställning och byråkratiska regim och därför var det väldigt viktigt,

jag fick det bland annat omvittnat av personer som i samband med att man firade årsdagen av revolutionen 1981 tror jag att det var då jag fick kontakt med en turkisk journalist som varit på besök på ministerierna där en föreläsning hade hållits och där man hade klart ...

Det första var naturligtvis att få till stånd en fundamentalistisk regim i Bagdad, sedan så skulle man fortsätta mot Jordanien och Libanon och till och med hade man sagt att målsättningen var att få till stånd en teokratisk regim i Turkiet.

Alltså jag ser i detta, bland annat och denna export av revolutionen eftersom man ständigt talade om..

man övergick sedan att tala om att exportera den iranska kulturen och det var väl för att göra det mera smakligt tilltalande


FM: När Olof Palme blev medlare i den här konflikten, kan du som är expert på landet Iran då tala om för mig om samtliga fraktioner inom landet, det finns ju flera, tyckte att det var ett bra val? Fick du några indikationer på det?