wpu.nu

Sida:Pol-1988-03-01-Q9592-00 Göran Bundy Iran Ambassadör.pdf/6

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


B: Ja, jag skulle nog vilja säga att man med tanke på Sveriges traditionella neutralitet och då helt allmänt tyckte att det var ett bra val.

Palme hade ju en ställning i tredje världen som var som vi alla vet stark och jag tror att man i stort sett inom alla läger och då får vi inte heller glömma att Banisadr ju som närmast kunde etiketteras som socialdemokrat eller socialist fortfarande satt vid makten och jag tror, min övertygelse är också att Banisadr hade nog också hoppats på att det skulle kunna leda till att Palme skulle lyckas i sitt medlingsuppdrag.

Hur Khomeini och mullorna såg på Palme, det är naturligtvis väldigt svårt att med bestämdhet säga men som jag nämnde apropå det här samtalet med Shejk OdeslamReferens behövs att han är välkommen för att tala, diskutera bilaterala frågor men inte kriget, det tycker jag är en indikation på att man trots allt, ja, man ville hålla kontakten med FN via Palme men inte mer än så.

Det var mera kosmetik i det där än baserat på en verklig politisk vilja att få ett slut på kriget och jag tror, man talade ofta mycket varmt om Palme och hans integritet och hans vilja att göra rätt och så vidare

Irak hade väl i och med att kriget vände sig och iranierna lyckades successivt driva dem tillbaka till den ursprungliga gränsen så visade ju Irak ett allt större intresse av att få slut på kriget och men den svårhanterliga parten var otvivelaktigt Iran och Palme försökte nog att liksom krypa under skinnet på Iran, han försökte på olika sätt och där kom väl, det vet jag inte men det kommer vi kanske in på senare, det här med vapnen och så vidare att han ville så långt det gick tillmötesgå iranierna så att med vilka motiv han hade för det annat än möjligen att han såg, kunde han få dem med sig på, så, och han lyckades i sitt medlingsuppdrag så skulle det ha varit en otrolig fjäder nationellt i hatten på Palme.

FM: Men du märkte ingen skillnad på åsikterna om Olof Palme då, åren gick ju...