wpu.nu

Sida:Pol-1988-03-01-Q9592-00 Göran Bundy Iran Ambassadör.pdf/7

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


B: Ja.


FM: sedan han börjat sitt medlingsuppdrag och fram ...

B: Nej. De hade ju, dom uppskattade ju mycket till exempel, dom talade ju mycket uppskattande om hans besök på det här sjukhuset där de senapsskadade iranierna hade förts för behandling, jag tror att det var i Uppsala och det uppskattade dom mycket, man tyckte det var en stor gest och man försökte också propagandistiskt utnyttja detta.


FM: Jo, men samtidigt kan man ju där säga då att hemma i Sverige så föranledde ju, ja dels det här att man hjälpte krigsskadade iranier plus om jag minns rätt man ville utbilda iranier och jag vet inte om det var tandläkare...

B: Tandläkare...


FM: Tandläkarutbildning osv, det fanns ju svenska tidningar då som skrev väldigt negativt om Iran.

B: Ja.


FM: Märkte du nånting i Teheran hur man reagerade på det här?

B: Jo, det var man ju naturligtvis upprörd över detta att man från svensk sida visade en sådan ovilja och det motstånd och opposition som växte fram i Sverige mot att ta emot iranska studenter för utbildning framförallt till tandläkarutbildning och det anmärktes ju från tid till annan på det, och sen, men sen var det ju en del incidenter med den här Lena Hjelm-Wallén som hade gjort ett uttalande som väckte enorm anstöt i Teheran och jag minns att jag blev uppkallad och fick mig en ordentlig avbasning för det där och jag kunde bara försvara mig med att jag hade ännu inte fått del av vad som hade hänt i Sverige, i Stockholm, och jag kände inte till hennes uttalande men att jag givetvis skulle rapportera in deras reaktion.


FM: Kan du erinra dig vad det i sak handlade om?

B: Det var, jag vill minnas att hon hade uttalat sig nedsättande om regimen, om jag minns rätt, hon hade använt ett ordval som hade stört och stött iranierna alldeles kolossalt för att det var bara något dygn efter det att som jag sedan kunde konstatera att som det här uttalandet hade gjorts som jag blev uppkallad till utrikesministern och fick den här avbasningen.

Men jag vill minnas hon hade sagt någonting om just regimen att den var grym och blodtörstig och sånt där, det var någonting, jag kan inte exakt erinra mig vad det vad hon sa men det finns belagt, det var på en TV...jag tror det var i samband med någon TV-intervju så att där