wpu.nu

Sida:Pol-1988-03-01-Q9592-00 Göran Bundy Iran Ambassadör.pdf/9

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


nationaldagarna, då brukade det komma en liten delegation men skickade man inbjudningar till utrikesministeriet för att inbjuda tjänstemän där och även från andra ministerier så checkades dessa inbjudningar alltid utav som vi misstänkte då protokollet på iranska utrikesministeriet och

sen bestämdes det bara ungefär som jag förmodar det har gått till i Sovjet, jag har ingen personlig erfarenhet,

men att man bestämde att den och den får gå på den här mottagningen men inte den och den och den, så man silade bort vissa som en ambassadör på sitt lands nationaldag gärna hade sett hemma, han fick helt enkelt inte komma.

Det var de uppgifter vi fick, så att våra kontakter var begränsade till samtal på tjänsterummet, vederbörande tjänstemans rum i utrikesministeriet och det var ju alltid så att närvarande var dels en en tolk, även om min sagesman behärskade engelska utomordentligt så talade han alltid på farsi och sedan översattes det av tolken och vartenda ord som sades, både av honom och av mig, togs till protokollet och så gick kontakterna till helt enkelt med utrikesministeriet och dem som man hade ett intresse att samtala med i en viss konkret fråga.


FM: Du berättade tidigare här om att Lena Hjelm-Walléns uttalande i Sverige hade föranlett att du fick komma och ta emot en "skrapa".

B: Ja.


FM: Förekom det under den här tiden att man hjälpte någon amerikan eller jag kanske minns fel här.

B: Ja, det var före min tid,


FM: Det var före den...

B: Ja, det var före min tid, jag fick höra av min företrädare Kaj Sundberg som sedan förflyttades till Helsingfors att man, en amerikan hade tagit sin tillflykt till svenska ambassaden.

De lär ha haft vissa tjänsterum i samma fastighet där den svenska ambassaden var inrymd, kansliet på den svenska ambassaden var inrymd, och dit hade han tagit sin tillflykt och sedan hållits där tills det var dags för honom att lämna landet.


FM: Var det i tid långt innan?

B: O ja, det måste ha varit redan, när togs gisslan, dom togs i november 1979, så det måste ha varit någon gång mellan november 1979 och jag kom som sagt i början av april 1980.

Någon gång i januari-februari eller nåt sånt där, jag kan inte exakt påminna mig, men då var jag inte där.

FM: Vi har hittils inte kommit in någonting om vapenbiten om vi så kallar