wpu.nu

Sida:Pol-1988-04-04 Q9858-05 Ebbe Carlsson om samtal med Abolhassan Banisadr.pdf/3

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


att följa den s k Irangate-affären, och hävdar att Bofors förekommer i sådana sammanhang regelbundet.

En särskilt viktig information som Banisadr bad mig behandla med stor diskretion var följande:
Den svenskbyggda fabriken (Nobel Chematur, tror jag) i Isfahan har uppgivits vara bombad och förstörd av Irak.
Enligt Banisadr har Irak bombat, men fabriken är inte förstörd utan fortsätter tillverka sprängmedel och "fusils special", som han tror är av svensk konstruktion.
Banisadr var mycket hemlighetsfull om detta, men ansåg det helt klarlagt att fabriken fortfarande är i drift och att den också tillverkar vapen.
  • Jag frågade om Banisadr själv träffat några svenska affärsmän i Iran.
Det hade han inte. Men han hade hört talas om två bröder varav den ene var chef för Bofors, och där den andre gjorde affärer med Iran i antikviteter och mattor. Informationen om "bröderna" härstammade från undersökningarna kring Irangate.
I sammanhanget nämndes också en italiensk greve med kontakter med maffian.
Jag sade att jag också hört dessa informationer från journalister. Var Banisadr säker på att han hade tillförlitliga källor och att det inte rörde sig om rundgång?
Banisadr försäkrade att uppgifterna om de två bröderna härstammade inifrån Iran.
Slutligen i detta sammanhang nämnde Bani Sadr en nyutkommen fransk bok, "Les armes pour l'Iran" i vilken Sverige spelar stor roll. Han överlämnade även en broschyr på persiska i vilken skall återfinnas detaljer i ärendet.
Banisadr tror att den svenske vapenhandlaren Schmidt  Karl-Erik Schmitz  göra affärer för Irans räkning.
  • Förekommer Robot 70 i Iran?
Banisadr har ingen egen information, "men alla säger att finns och att den spelat en avgörande roll i kriget".
  • Jag sade att i samband med Basraoffensiven våren 1985 hade det påståtts att Robot 70 spelat en stor roll.
Banisadr säger att "plötsligt sköt de iranska trupperna 60-70 irakiska flygplan, och mina källor tror att det beror på att iranierna då fått tillgång till Robot 70".
Jag frågade även här om han byggde på egna källor eller han hade egen information. Mycket av detta har ju påståtts i tidningsartiklar.
Banisadr svarade han att han skulle skaffa så mycket som möjligt från källor som han betraktar som trovärdiga.
  • Jag berättade nu att det inom den svenska polisen funnits misstankar att den kurdiska terroristorganisationen PKK varit