wpu.nu

Sida:Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf/11

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


Öhman uppger att han ofta besökte nämnda klubb och vid vissa tillfällen sov han även över i ett utrymme som fanns i lokalen. Förutom de personer som tidigare nämnts i texten ovan, så besöktes klubben dagligen även av Krister Hammargren, Vivianne Tvilling, Pino och Eva Hussain. En av anledningarna till att Öhman så ofta besökte nämnda klubb var att han saknade bostad. Detsamma gällde även Pine och Eva Hussain. Öhman missbrukade vid den här tiden amfetamin företrädesvis, och detsamma gällde då övriga personer som är uppräknade. Förutom dessa personer fanns det även på klubben andra människor som inte missbrukade amfetamin, och det var då framför allt de personer med utländsk härkomst.

De personer av utländsk härkomst var framför allt där för att spela kort och inte i något annat syfte. Eventuellt kan de ha gjort en och annan så kallad affär. Öhman och det övriga sällskapet som missbrukade amfetamin hade även i syfte då de besökte klubben, att eventuellt få tag i någon drog, typ amfetamin.

I slutet av 1985, alternativt i början av 1986, övertogs klubben av PaUL samt Peter Molander. Det kan även ha funnits andra som hade delar i ägarskapet. Öhman tänker framför allt på Emilia Molander.

Öhman tillfrågad om det blev någon skillnad, så att säga på klientelet, som besökte klubben när ägarskapet byttes ut. Han uppger då att efter det att Peter och PaUL Molander tog över verksamheten blev det framför allt mer utlänningar i lokalen. ühman fick också uppfattningen att det spel som dominerade efter det att ägarskapet hade bytts var kortspel framför allt, dessförinnan hade det även varit ganska mycket spel på apparater som fanns där, typ pokermaskiner och liknande. Man kunde även märka att det var mer spel i det så kallade inre rummet, där kortspel framför allt var det som var dominerande. De personer som ägnade sig åt detta var framför allt utlänningar samt en och annan svensk. En som ofta var verksam i inre rummet tillsammans med utlänningarna vid kortspel var en vid namn Tjalle, rätta namnet var Bengt Lindström. Lindström är numera avliden.

о

fylg el om blanketten används som forts4110insblad

Ex1: Till originalpärm (i nr-fold)