wpu.nu

Sida:Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf/15

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


i grövre brottmål

07 Avsnit

08 Lopande nr

02 Arbelsenhel"

03 Uppittstid) as

telefon

04

Uppgiftslâmnare (efternamn och förnamn)

Fortsatt ninggblad

09 Brett med vilket uppgiftan her samman

OS

05

Utskriftsdatum

Farlsorg sot

Pramemona

1985-02-25 EA

10

sak

han förutsätter att så var fallet eftersom han gjorde detta dagligen. Vilka personer som fanns i lokalen då på eftermiddagen, efter klockan 13.00, kan Öhman ej med bestämdhet uppge. Att det fanns folk i lokalen var dock helt klart. Öhman tillfrågas om han eventuellt åt middag på klubben aktuellt datum. Han uppger då att det fanns förtäring att tillgå på klubben och för hans egen del så behövde han aldrig betala någonting för maten, och det rörde sig då om smörgåsmat och eventuell dryck till. Anledningen till att han slapp betala var det att han hade ett ganska bra förhållande till PaUL Molander, då dom hade vissa så att säga affärer ihop. Öhman tillfrågas vilka som eventuellt jobbade nu framemot eftermiddagen och kvällen den 28 februari, ocb han har en svag aning om att Stanley var kvar och jobbade på klubben. Det började tillsluta folk till stället, och de som framför allt kom till klubben på kvällen var då utlänningar, företrädesvis polacker men även "juggar". Öhman kan ej uppge namnet på någon enskild person i kretsen kring polackerna och "juggarna" som kom nämnda kväll. Beträffande de personer med svensk härkomst som anslöt till klubben under kvällen, så kan Öhman ej uppge någon till namn. Öhman tillfrågas hur hans fysiska status var under nämnda dygn. Han uppger då att han var kontinuerligt påtänd, men att han ej intog alkoholhaltiga drycker. Det kan tilläggas att det enligt Öhman, på klubben, ej serverades alkoholhaltiga drycker. Om det fanns på klubben var det så att någon hade tagit med sig. Den känsla som Öhman fick då han missbrukade amfetamin var att han tycker att han blev lugnare. Utan amfetamin så blev han mera darrig och orolig. Öhman tillfrågas beträffande atmosfären på klubben, och han berättar då att stämmningen var ganska lugn på klubben. Var det så att någon brusade upp eller att det hände något så kan man väl säga att verksamheten stannade upp och dom flesta noterade vad som hände. Rörande aktuell kväll hände ingenting som Öhman i dagens läge kan erinra sig.

RPS 48921-488-01 25 000 set ALLT 400 8 004 Ekonomick Blanketter 2006

Öhman tillfrågas hur pass väl han känner till Sigge Cedergren, och uppger då att han har känt honom sedan många år, minst tio år, och vet att han vid den här tidpunkten i alla fall var bosatt på Tegnérgatan i Stockholm. Öhman tillfrågas om Sigge brukar sitta vid något speciellt bord då han besöker lokalen, och Öhman uppger då att Sigge ofta besöker Oxen tillsammans med Lena,

  • lfyjis ei om blanket:en använde som forts thingsblad

Ex 1: Till oliginal paim (i nr-follo)