wpu.nu

Sida:Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf/4

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


När han var på stan gick han nere på Plattan vid Sergels Torg och vidare till Mac Donalds på Sergelgatan, där han intog lite mat. Han har inget minne av att han träffade någon person under tiden han befann sig på Sergels Torg eller på Mac Donalds. Efter detta gick han tillbaks till klubben. Den här svägen tog, vad han bedömmer, ett par timmar.

När han återvänt till klubben var klockan cirka 13.00. Där befann sig då ett femtontal personer på klubben. Vad han kan komma ihåg i dag satte han sig ner och spelade Mulle med någon person. Vem denna var kan han inte säga. Han kan heller inte beskriva honom på något sätt. På klubben befann sig Roger till framåt kl. 23-tiden. Under denna tid var det folk som kom och gick. Roger har dock svårt att komma ihåg vad de personer som gick och kom eller var på klubben, heter till namn. Det enda som han säger att han med hundraprocentig säkerhet är att han själv befann sig på klubben. Det var som han säger, det vanliga gänget som brukade vistas på klubben vid aktuell tid.

För att friska upp Rogers minne kommer Roger nu att få se en fotosamling. från medlemmar på klubben Oxen. otona är numrerade manliga avdelningen 1 - 50. Roger får nu peka ut de som han är säker på var där under tiden nämnd dag, den 28 februari 1986, mellan klockan 13 - 23.

Han pekar då ut nr. 1 Stanley, Roger tillägger och säger att troligtvis jobbade han på klubben denna dag. Nuromer 10 - Vackra PaUL, nr. 20 - Kojtem, nr. 24 - som han själv. Roger pekar nu ut de som han har träffat på klubben övrig tid, förutom den 28 februari. Han nämner då nr. 5, 7, 9, 10, 16, 20 och 21, 22, 25, 27, 28, 31, 41.

Vi går över till den kvinnliga avdelningen, nr 1 21. Han tittar då och pekar ut följande personer varande på klubben den 28 februari mellan kl. 13 - 23. Han pekar då ut nr. 16 Åsa. Någon mera kan han inte peka ut bland tjejerna.

Roger ska nu peka ut de som brukar gå på klubben Oxen vid aktuell tidpunkt. Han säger då nummer 1, 3, 12, 16, 17.

• Tylis ej om blanketten används som fortsättning blad

Ex 1: Till originalpärm {i nr-följd)