wpu.nu

Sida:Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf/5

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


Roger tillfrågas om han under tiden han tittat på korten kommit på någon annan som var där aktuell kväll. Han säger då att någon ytterligare kan han inte komma på.

Roger tillfrågas om hur fördelningen var mellan tjejer och killar av besökarna. Han säger då att det var ett par tre stycken tjejer och att resten var killar. Mestadelen av besökarna var utlänningar. Han nämner namn som Asyrien och Albanien och mestadels polacker. Han kan dock inte något namn på dessa och han kan inte beskriva dem. Han kan heller inte säga oin det befann sig någon svensk på klubben under aktuell tid.

Roger tillfrågas om han den aktuella kvällen, den 28 februari, träffade Pino, Sigge eller Reine på klubben. Roger säger då att han har inte något minne av att han träffat dessa under kvällen på klubben.

Vid 23-tiden lämnade Roger Oxen. Han kan inte fastställa tiden exakt utan han uppskattade det till denna tid. Han har ingen klocka själv och han kan inte sätta fast tiden på något annat sätt. Troligtvis har han tittat på någon klockan ute på stan. Var denna klocka är belägen kan han dock inte säga. Orsaken till att han gick ut var att han skulle ta sin sedvanliga kvällspromenad ute i City. Under dessa promenader brukade han träffa kompisar och eventuellt skaffa sig någon krona.

Roger tillfrågas om han under den här dagen, på klubben den 28 februari 1986, sett något vapen eller hört talas om något vapen. Roger säger då att han inte sett eller hört talas om något vapen.

Däremot säger han att han vid ett annat tillfälle sett och hört talas om ett vapen på klubben Oxen. Detta vill dock Roger inte berätta om.

Idylls cj om blankctton används som torisattningsbled

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)