wpu.nu

Sida:Pol-1989-02-07 A11419-00 Förhör-Sahlin.pdf/3

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


het.

Sannolikt någon gång mellan 00:30-01:30

omtalade då att Olof Palme skjutits och efter detta telefonsamtal


för att där avvakta eventuellt nya order.

Sannolikt någon gång vid 04:00 -tiden erhöll de besked om att de ej behövdes, varför de då åkte hem.

 Bertil Sahlin  uppger sig ej ha något minne av vem han eventuellt åkt tillsammans med före 22:00 .

Som framgår av vad  Bertil Sahlin  tidigare uppgivit är han dessutom mycket osäker på att han över huvudtaget varit ute och åkt före 22:00 . Bertil Sahlin  kan ej heller erinra sig vilka fordon spaningsgruppen disponerade.

Vanligen disponerades

 Bertil Sahlin  kan ej heller uttala sig beträffande de övriga i spaningsgruppen, dvs vilka som åkt tillsammans eller i vilket eller vilka fordon dessa åkt.

Som framgår av vad  Bertil Sahlin  uppgivit har han själv inte vid något tillfälle befunnit sig i Stockholm city, varför det är helt uteslutet att  Bertil Sahlin  där kan ha observerats med bärbar radioapparat


De bärbara radioapparater som användes var "de vanliga" Motorolorna med mycket korta svarta antenner.


I samband med förhöret har  Bertil Sahlin  överlämnat fotokopia av spaningsrapport beträffande fredagen 1986-02-28 .

Denna spaningsrapport är upp

Fotokopia av denna spaningsrapport bifogas förhöret. Förvaras A11408-03

Bedömes det erforderligt att precisera tiderna kan detta göras genom att kontrollera