wpu.nu

Sida:Pol-1989-02-07 A11422-00 Förhör-narkotikaspanare-Robert-Andersson.pdf/2

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


i Stockholm.

De använde varsin tjänstebil och  Robert Andersson  tror att han vid tillfället nyttjade en Opel Rekord, eventuellt röd.

Beträffande kollegan fordonsnyttjande vid den här tiden, så har  Robert Andersson  det minnet att han hade en Volkswagen Passat, sannolikt mörkblå till färgen.

 Robert Andersson  och  Ove Persson  kom sedan att tillbringa kvällen på den fasta observationsplatsen på Brännkyrkagatan 21.

 Robert Andersson  minne av den här kvällen var att det var väldigt lugnt och ingenting över huvudtaget inträffade.

Man spanade vid tillfället mot en person av israelisk härkomst och det gällde hantering av amfetamin.

 Robert Andersson  kan inte erinra sig att några andra kollegor eller över huvudtaget andra personer skulle ha varit tillsammans med dem på den här observationsplatsen under kvällen.

Någon gång strax efter klockan 23:00 så lämnade kollegan  Ove Persson  adressen. Detta i anledning av att man hade bedömt läget så att ytterligare spaning inte var nödvändig.

 Robert Andersson  tillfrågas om han säkert kan säga att  Ove Persson  hade för avsikt att bege sig in till kriminalavdelningen.

Han uppger att han inte med säkerhet vet det, utan i och för sig kan anta att han gjorde så. Vid det här tillfället var det alltså under förstått att man skulle avbryta tjänstgöringen.

 Robert Andersson  kom att stanna kvar i lägenheten cirka 15 - 20 minuter efter det att  Ove Persson  hade lämnat densamma.


Han tog därefter den tidigare omnämnda tjänstebilen och begav sig mot bostaden i  Huddinge  Han körde då Söderleden, Nynäsvägen, Ågestavägen och vidare fram till Gräsvägen i Huddinge.

Under hela den här resan så hade  Robert Andersson  sin bärbara radioapparat påslagen. Han kom dock inte att höra någonting som berörde mordet på Olof Palme.

 Robert Andersson  fick kännedom om mordet på Palme påföljande morgon i samband med att han slog på radion. Man talade då om att Olof Palme blivit nerskjuten på Sveavägen.

 Robert Andersson  gjorde inga iakttagelser som han lagt speciellt på minnet un-