wpu.nu

Sida:Pol-1989-02-14 A11417-00 Förhör-kriminalinspektör-Solnaärendet.pdf/3

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


vistats där under kvällen eller också kan man ha varit ute i någon typ av spaningsuppdrag, eventuellt i annat ärende.

Han har dock inget minne av att så skulle ha skett.

Han har heller inget minne av vem han eventuellt skulle ha kunnat arbeta med vid detta tillfälle.

Huruvida man, från det att man tappade de misstänkta på Söder Mälarstrand och fram till det blev aktuellt med gripandet har rört sig i Stockholm city, så kan  Leif Söderman  inte utesluta detta, men han har, som han tidigare uppgivit, inget som helst minne av att så skulle ha varit fallet.

Tillfrågad om han tror att han någon gång under kvällen kan ha befunnit sig någonstans i Stockholm city gående och med en bärbar radioapparat, så uppger han sig vara helt säker på att så ej har skett.

Anledningen till detta är att kort efter mordet så talade  Leif Söderman  med kollegan nu tjänstgörande vid KSN, men i samband med mordet uppkommenderad till säkerhetsavdelningen.

hade, enligt vad  Leif Söderman  erfor, hand om en bit i utredningen som omfattade att kontrollera förekomsten av bärbara radioapparater i centrala Stockholm.

Man diskuterade då i termer om att poliser eventuellt var iakttagna av olika människor i samband med att de bar på bärbara radioapparater.

 Leif Söderman  minns då att han klart till kunde säga att han inte hade varit i Stockholms centralare delar under sådana omständigheter.

 Leif Söderman  uppfattade det inte så att han direkt hördes av och han tror inte att något protokoll upprättades, utan att det här var mer allmänt prat dem emellan.

Någon gång senare på kvällen vid en tidpunkt som  Leif Söderman  uppskattar till att ligga mellan 22:30-23:00 , så fick man i uppdrag att bege sig till en adress och gripa en person som skulle leverera narkotika.

 Leif Söderman  är inte säker på var han befann sig när han fick det här uppdraget, men säger att antingen så var han inne på rotelns lokaler i polishuset eller också någonstans i anslutning till restaurangen Le Canard i Solna.

Just den här restaurangen var aktuell i det pågående ärendet.