wpu.nu

Sida:Pol-1989-02-14 A11417-00 Förhör-kriminalinspektör-Solnaärendet.pdf/5

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


 Leif Söderman  begav sig då hem till sin bostad i

Han kan inte klart minnas vilket fordon han använde, antingen var det hans privata Volvo 245, 1983 års modell och ljusblå till färgen eller också en tjänstebil. Detta senare i så fall beroende på att han skulle gå i tjänst dagen efter.

Beträffande färdväg från KSN:s lokaler på Kungsholmen till bostaden, uppger  Leif Söderman  att han sannolikt körde den normala vägen, vilken består i S:t Eriksgatan, Vanadisvägen, Sveavägen till Sveaplan och vidare till Roslagstull och ut mot Täby.

Han är dock helt säker på att han inte på hemvägen körde förbi mordplatsen, Sveavägen & Tunnelgatan.

Beträffande den adress  Leif  Söderman tidigare uppgivit för gripandet, såsom varande någonstans på Östermalm, tillfrågas han ytterligare om han är säker på detta.

Han uppger då att han inte är hundraprocentigt övertygad men tror ändock att det var någonstans på Östermalm.

 Leif  Söderman informeras då om att gripandet skedde på Bondegatan nummer 70, alltså på Södermalm.

Han drar sig då till minnes de mera exakta omständigheterna och kan inför sin inre syn memorera platsen och uppger att vad han tidigare uppgivit är en felaktig minnesbild. Några övriga detaljer drar han sig dock inte till minnes på grund av detta.

 Leif Söderman  uppger sig ej ha något ytterligare att tillägga i anledning av detta.

 Leif Söderman  har åhört indikteringen av förhöret och godkänner detta i befintligt skick.

Förhöret avslutas klockan 10:45 .

Stockholm som ovan


Stellan Söderman
Krinsp

/sb