wpu.nu

Sida:Pol-1989-02-14 A11417-00 Harry-Hedlund.pdf/3

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


vistats där under kvällen eller också kan man ha varit ute i någon typ av spaningsuppdrag, eventuellt i annat ärende. Han har dock inget minne av att så skulle ha skett. Han har heller inget minne av vem han eventuellt skulle ha kunnat arbeta med vid detta tillfälle.

Huruvida man, från det att maninte utesluta detta, men han har, som han tidigare uppgivit, inget som helst minne av att så skulle ha varit

fallet.

Tillfrågad om han tror att hanså uppger han sig vara helt säker på att så ej har skett. Anledningen till detta är att kort efter mordet så talademen i samband med mordet uppkommenderad till säkerhetsavdelningen.utredningen som omfattade att kontrollera förekomsten av bärbara radioapparater i centrala Stockholm. Man diskuterade då i termer om att poliser eventuellt var iakttagna av olika människor i samband med att de bar på bärbara radioapparater.- minns då attunder sådana omständigheter.uppfattade det inte så attdet här var mer allmänt prat dem emellan.

Någon gång senare på kvällen vid en tidpunkt somuppskattar till att ligga mellan 22.30 - 23.00, så fick man i uppdrag att bege sig till en adress ochär inte säker på var han befann sig när han fick det här uppdraget, men säger att antingen så var han inne